เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและการขนส่ง, สมาชิกสามัญ ออกจากการตั้งค่าบัญชี